Ανακαίνιση Οικίας

Η Mamouris Constructions αναλαμβάνει τη μελέτη για τη διαρρύθμιση οικιών, γραφείων και καταστημάτων έως και την εκτέλεση των εργασιών σε όλα τα στάδια, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα των δομικών εφαρμογών.
Σε συνεργασία με τα εξειδικευμένα συνεργεία μας και με γνώμονα τις ανάγκες σας, ανακατασκευάζουμε τον χώρο σας με συνέπεια στον χρόνο παράδοσης και την ποιότητα κατασκευής